Osobní údaje

Zásady ochrany osobních údajů
Naposledy aktualizováno 16. října 2023
Datum účinnosti 16. října 2023

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují zásady Denisy Závacké, Teslova 1129/2b, Ostrava, Česko 70200, Česká republika, e-mail: denisa.zavacka@insia.com, telefon: +420736404460 o shromažďování, používání a zpřístupňování vašich údajů, které shromažďujeme, když používáte naše webové stránky ( https://www.denisazavacka.cz ). (služba“). Přístupem ke Službě nebo jejím používáním souhlasíte se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním vašich údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke Službě ani ji nepoužívejte.
Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli bez předchozího upozornění upravit a revidované zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve službě. Revidované Zásady nabudou účinnosti 180 dní od jejich zveřejnění ve Službě a váš pokračující přístup ke Službě nebo její používání po uplynutí této doby bude znamenat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto tuto stránku pravidelně kontrolovat.

Jak používáme vaše údaje:
Údaje, které o vás shromažďujeme, použijeme pro následující účely:

Vytvoření uživatelského účtu
Pokud budeme chtít použít vaše údaje k jakémukoli jinému účelu, požádáme vás o souhlas a použijeme vaše údaje pouze po obdržení vašeho souhlasu a poté pouze pro účely, pro které souhlas udělujete, pokud od nás nebude vyžadováno jinak. zákon.

Vaše práva:
V závislosti na platných zákonech můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz nebo obdržet kopii svých osobních údajů, omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o sdílení (přenesení) vašich osobních údajů informace jinému subjektu, odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli se zpracováním vašich údajů, právo podat stížnost u zákonného orgánu a taková další práva, která mohou být relevantní podle platných zákonů. Pro uplatnění těchto práv nám můžete napsat na denisa.zavacka@insia.com. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.
Vezměte prosím na vědomí, že pokud nám nedovolíte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, možná nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci používat.

Soubory cookie atd.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používáme tyto a vaše volby ve vztahu k těmto technologiím sledování, přečtěte si prosím naše Zásady používání souborů cookie.

Bezpečnostní:
Bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá a použijeme přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich údajů pod naší kontrolou. Vzhledem k inherentním rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost a v důsledku toho nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáváte, a činíte tak na vlastní riziko.

Pověřenec pro stížnosti / ochranu údajů:
Pokud máte jakékoli otázky nebo pochybnosti týkající se zpracování Vašich údajů, které jsou u nás dostupné, můžete se obrátit na našeho Grievance Officer na adresu Denisa Závacká, Teslova 1129/2b, Ostrava, email: denisa.zavacka@insia.com. Vaše obavy budeme řešit v souladu s platnými zákony.

Zásady ochrany osobních údajů generované pomocí CookieYes.